Katalog firm i baza firmowa

MrRabbit Kursy angielskiego Toruń

Kurs w szkole językowej ma istotną przewagę nad tradycyjnymi sposobami nauczania w zwyczajnych szkołach. Przede wszystkim prowadzący są elastyczni i nie powtarzają ciągle tego samego materiału, jak nauczyciele w szkołach. Kursy zwykle mają dużo szersze możliwości, jeśli chodzi o nowoczesny sprzęt wspomagający naukę, nie są ograniczane wytycznymi. Dodatkowo prowadzący mają ułatwiony i stały dostęp do szkoleń, które umożliwiają im poznawanie najnowszych sposobów nauczania w oparciu o nowoczesne technologie. Poza tym, nie jest to następna lekcja w szkole, tylko coś nowego innego, forma spędzenia czasu, przyjemności, wyróżnia się bo nie jest otoczona innymi podobnymi zajęciami. Kurs wykracza też poza program nauczania i daje możliwości dużo szerszego obcowania z językiem. Zajęcia na kursach występują maksymalnie 2 razy w tygodniu, co nie obciąża umysłów dzieci i dzięki temu nie zabija ich ciekawości. Publiczna placówka nie ma możliwości na spoświęcenie uwagi każdemu dziecku indywidualnie. Nie zależy to od kompetencji, lecz zbyt dużej ilości podopiecznych przypadającej na jednego nauczyciela. W dodatku klasy w szkołach liczą więcej niż kilkanaście osób i nie są one dobierane umiejętnościami. Powstaje sytuacja, w której słabsi uczniowie nie mają możliwości na dogonienie reszty. Tracą oni przez to mobilizację do nauki i odbija się to na stopniach. Na kursach nikt nie zostaje w tyle i zamiast krytycznej oceny stosowane są o wiele skuteczniejsze motywacje. Pociechy są nagradzane za dobre odpowiedzi i czują satysfakcję z wysiłku włożonego w naukę. Zachęca je to do następnych sukcesów i buduje silniejsze ambicje niż u reszty rówieśników.
To jasne, że kurs angielskiego dla dzieci różni się od tego, dla dorosłych, czy młodzieży. Ważne są tutaj metody nauczania oraz zaangażowanie nauczycieli. Maluchy potrzebują dużo większego skupienia. Ważne jest, aby ich ciągle pilnować i nie pozwolić na nudę. Odpowiedni kurs to taki, który jest wyposażony w wykwalifikowaną załogę, która jest zaprzyjaźniona z najnowszymi technologiami wpierającymi naukę. Taki nauczyciel powinien być przystosowany do pracy z dziećmi i odbiegająco od normy podchodzić do lekcji. Ważne są metody, w których nie ma miejsca na pozostanie w ławkach i sztywne rozwiązywanie zadań i zapamiętywanie na siłę. Dzieci zdecydowanie najlepiej uczą się poprzez zabawę. Kurs powinien być wyposażony w jak największą ilość sposobów prowadzenia lekcji. Istnieje wiele gier umożliwiających łatwiejsze przyswajanie języka angielskiego. Takie gry uczą dzieci przez zabawę, dzięki temu otrzymujemy bardziej nas satysfakcjonujące wyniki, niż podczas nauki w szkołach. Kursy odznaczają się małymi grupami, w których dużo łatwiej jest skupić się na każdym dziecku z osobna. Jest to naprawdę istotne, ponieważ wtedy łatwiej jest spostrzec, czy niektóre z nich nie potrzebują jednak więcej skupienia, niż pozostali.

Szczegóły strony mrrabbit.pl: