Katalog firm i baza firmowa

Fundacja Promocji Nowej Huty - Turnusy, szkolenia,wycieczki

Ważnym obszarem działania naszej Fundacji są usługi doradcze i szkolenia dla przedsiębiorców. W granicach naszych możliwości i kompetencji przygotowujemy zarys aplikacji o dofinansowanie oraz powiadamiamy o potencjalnych sposobach dokapitalizowania. Sprawdzamy propozycje Kontrahentów, weryfikując przy tym możliwość zakwalifikowania wydatków i dostępne sposoby finansowania szkoleń. W razie gdy jest to konieczne, wspieramy w nawiązaniu współpracy w obszarze prac (B+R) z szkołami wyższymi, z którymi na bieżąco kooperujemy. Dopomagamy również w nawiązaniu współpracy z bankami oraz instytucjami finansowymi zabezpieczającymi finansowanie inwestycji.
Budżet do dyspozycji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku to powyżej 205 mln PLN z puli podstawowej, rozłożonych na 16 województw oraz ponad 51 mln zł z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Już dziś warto rozpocząć procedurę przygotowywania wniosku o grant. Wesprzemy we wszystkich formalnościach, począwszy od weryfikacji zapotrzebowania na szkolenia do doboru szkoleń i wypełnienia i uzasadnienia wniosku.

Szczegóły strony https://fundacjanh.org/pl: