Katalog firm i baza firmowa

Odszkodowania Lesta

Zadaniem Kancelarii Lesty jest uzyskaniem jak największego odszkodowania a także dopełnienie funkcji kompensacyjnej. TO znaczy że uszczerbek majątkowy ma zostać wyrównany, a wysokość kwoty rekompensaty powinna być adekwatna do wysokości poniesionego przez poszkodowanego uszczerbku. Celem wynagrodzenia krzywdy jest albo przywrócenie stanu poprzedniego albo zapłata jej równowartości. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie na podstawie art. 415 Kodeksu Cywilnego przysługuje osobie poszkodowanej od osoby, która jest odpowiedzialna za jej wyrządzenie. Odpowiedzialność odszkodowawcza ma zastosowanie, gdy: szkodę wyrządzono umyślnie lub nieumyślnie, zachodzi związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeniem, które spowodowało szkodę a szkodą, według przepisów prawa sprawca ma obowiązek naprawy szkody. Zapraszamy do skorzystania usług z naszej Kancelarii.

Szczegóły strony https://kancelarialesta.pl/odszkodowania: