Katalog firm i baza firmowa

Pakowanie i czekolada Sacmi Packaging & Chocolate

Sacmi Packaging & Chocolate stanowi grupę firm występujących już od 20 lat na międzynarodowym rynku. Grupa SACMI Packaging& Chocolate uformowała się w konsekwencji skojarzenia firm OPM, FIMA, Carle&Montanari. Głównym obszarem działalności grupy jest branża pakowania. Mieści w sobie ona kompletną realizację linii pakujących, które wykorzystywane są w dziedzinie spożywczej od wymyślania począwszy, poprzez produkcję, przywóz, aż po kompetentnie funkcjonującą obsługę serwisową. Linie te obejmują maszyny wykonujące pakowania w miękkie folie, całe działające samoczynnie systemy rozprowadzania produktu czy technologie automatycznego pakowania kartonowego. Fachowość pracujących tu ludzi i ich umiejętności oraz dostępność całej ilości urządzeń profesjonalnych oferowanych w ramach grupy gwarantuje, już na etapie projektowania, skonstruowanie linii pakujących całkowicie zautomatyzowanych i kompletnie dostosowanych do odrębnych potrzeb występujących aplikacji.
Nie mniej istotną częścią działalności Sacmi jest tworzenie automatycznych linii przemysłowych do wyrobu czekolady. Tutaj w wyniku połączenia działań w tych dwóch częściach działalności Klient od jednego świadczeniodawcy uzyskać może automatyczną linię produkcyjną, gdzie skończony wyrób zostaje skierowany prosto do linii pakowania i już jako kompletny może trafić na półkę sklepową.
Współpracując z takimi firmami jak RECORD SPA, BW Flexible oraz Profitech oddział Sacmi Packaging& Chocolate Sp. z o. o. na terenie Polski składa ofertę zainteresowanym nabywcom również specjalistyczne pionowe linie pakujące oraz wielofunkcyjne maszyny do średnich wydajności typu flowpack.
Grupa kładzie szczególny nacisk na wysoką jakość proponowanych produktów i profesjonalny serwis, który ma zapewnić w przypadku usterki minimalny przestój maszyn, a tym samym zminimalizować ewentualne straty z tego tytułu.

Szczegóły strony https://sacmi.com.pl: