Katalog firm i baza firmowa

Fizjoterapeuta Wrocław

Punkty spustowe lub węzły mięśniowe to miejsca w tkankach miękkich wrażliwe na dotyk, reagujące tkliwością i bólem na bodźce uciskowe. Nagromadzenie takich punktów w określonych partiach organizmu jest określane jako “zespół bólu mięśniowo-powięziowego”. Wg aktualnego stanu wiedzy, za istnienie takich punktów odpowiadają mikrourazy, choć ich etiologia do dzisiaj budzi kontrowersje i dotąd nie ma w tej kwestii zgody środowisk naukowych. Codzienna praktyka fizjoterapeutyczna potwierdza nie tylko istnienie takiego zjawiska, ale też powszechność jego występowania w praktyce. Prawie nie ma pacjentów ze wskazaniami do fizjoterapii, u których nie da się zdiagnozować licznych punktów spustowych, ani takich, którzy nie reagowaliby - w mniejszym bądź większym stopniu – na terapię prowadzoną w kierunku mobilizacji takich struktur.
Model punktu spustowego zbudowany na praktyce klinicznej zakłada, że ból często promieniuje z tych wrażliwych na dotyk punktów na szersze obszary, czasem odległe od miejsca usytuowania konkretnego punktu. Praktycy twierdzą, że zidentyfikowali „ścieżki”, które wiążą ból w jednym miejscu z punktami spustowymi w innych obszarach ciała, i stworzyli specjalistyczne „mapy”, przydatne w leczeniu.
Istnieje wiele sposobów diagnozowania punktów spustowych i metod ich „neutralizacji”, chociaż jak dotąd brakuje spójnej i wyczerpującej teorii na temat przyczyn ich formowania, związków z określonymi rodzajami dysfunkcji i mechanizmów kryjących się za pozytywnym efektem terapii.

Szczegóły strony https://rehabilitacja.wroc.pl: